Vážený návštevník,

vítam Vás na webových stránkach
našej advokátskej kancelárie.
Verím, že Vám tieto stránky pomôžu
získať predstavu o ponuke
našej práce, ktorá sa vyznačuje
predovšetkým rešpektovaním
individuálnych požiadaviek
našich klientov, kvalitou,
komplexnosťou a rýchlosťou.

Obráťte sa na nás s dôverou

TIMONOVA 13
040 01 Košice
+421 55 6221992
office@advokatkocka.sk

Domov 2018-02-07T13:44:26+00:00

Naša kancelária bola založená v roku 1992 v Košiciach, už v tej dobe skúseným právnikom JUDr. Františkom Kočkom, ktorý opustil miesto sudcu obchodného senátu na Krajskom súde v Košiciach s úmyslom začať pracovať v súkromnom sektore.

Advokátska kancelária JUDr. František Kočka mala od svojho vzniku sídlo v metropole východného Slovenska, v Košiciach, v centre, kde sídli aj teraz. Počas svojej existencie mala naša kancelária zriadených niekoľko pobočiek na území Slovenskej republiky, aby bola čo najbližšie k svojim klientom.

Počas svojho pôsobenia, s dlhoročnými skúsenosťami senior právnikov, sa naša kancelária vyvinula na kvalitný právny tím, pre ktorý je charakteristický efektívny a novátorský prístup pri napĺňaní požiadaviek našich klientov, pričom ochrana ich záujmov je našim prvoradým cieľom.

Počas pôsobenia našej kancelárie sme nazbierali bohaté skúseností, na základe ktorých sme zistili, že pre klientov sú okrem kvalitnej rady dôležité aj hodnoty ako diskrétnosť, bezpečnosť ich údajov a manažment ich právneho života. Preto sú zamestnanci a spolupracovníci našej advokátskej kancelárie viazaní mlčanlivosťou, pod hrozbou vážnych sankcií a sú povinní s odbornou starostlivosťou chrániť Vaše údaje. Naša kancelária si uvedomuje, že klienti nechcú byť zbytočne zaťažovaní problémami a preto sme tu my, tí ktorí pracujeme tak, aby klient dostal len pre neho dôležitú konečnú informáciu.

Za účelom dosiahnutia nášho cieľa – zaťažovať našich klientov čo najmenej, pokiaľ nie je ich právny problém vyriešený – spolupracuje naša kancelária s odborníkmi aj v iných oblastiach, ktoré sú úzko späté s právom (napr. účtovníctvo, daňové a ekonomické poradenstvo).

Dôvera klienta je pre nás zaväzujúca. Presná evidencia našich klientov a dôkladný systém vnútornej informovanosti v našej kancelárii zabraňuje možnosti vzniku konfliktu záujmov.

Naša kancelária počas svojej existencie prešla dynamickým rastom, pričom vysokým štandardom práce a individuálnym prístupom ku klientom, si za tento čas vybudovala svoje dobré meno. Našou motiváciou je spokojnosť našich klientov, a to nás núti neustále zlepšovať našu profesionálnu úroveň i kvalitu právneho servisu poskytovaného našim klientom.  Veríme, že s našimi službami budete spokojní.

Naša kancelária bola založená v roku 1992 v Košiciach, už v tej dobe skúseným právnikom JUDr. Františkom Kočkom, ktorý opustil miesto sudcu obchodného senátu na Krajskom súde v Košiciach s úmyslom začať pracovať v súkromnom sektore.

Advokátska kancelária JUDr. František Kočka mala od svojho vzniku sídlo v metropole východného Slovenska, v Košiciach, v centre, kde sídli aj teraz. Počas svojej existencie mala naša kancelária zriadených niekoľko pobočiek na území Slovenskej republiky, aby bola čo najbližšie k svojim klientom.

Počas svojho pôsobenia, s dlhoročnými skúsenosťami senior právnikov, sa naša kancelária vyvinula na kvalitný právny tím, pre ktorý je charakteristický efektívny a novátorský prístup pri napĺňaní požiadaviek našich klientov, pričom ochrana ich záujmov je našim prvoradým cieľom.

Počas pôsobenia našej kancelárie sme nazbierali bohaté skúseností, na základe ktorých sme zistili, že pre klientov sú okrem kvalitnej rady dôležité aj hodnoty ako diskrétnosť, bezpečnosť ich údajov a manažment ich právneho života. Preto sú zamestnanci a spolupracovníci našej advokátskej kancelárie viazaní mlčanlivosťou, pod hrozbou vážnych sankcií a sú povinní s odbornou starostlivosťou chrániť Vaše údaje. Naša kancelária si uvedomuje, že klienti nechcú byť zbytočne zaťažovaní problémami a preto sme tu my, tí ktorí pracujeme tak, aby klient dostal len pre neho dôležitú konečnú informáciu.

Za účelom dosiahnutia nášho cieľa – zaťažovať našich klientov čo najmenej, pokiaľ nie je ich právny problém vyriešený – spolupracuje naša kancelária s odborníkmi aj v iných oblastiach, ktoré sú úzko späté s právom (napr. účtovníctvo, daňové a ekonomické poradenstvo).

Dôvera klienta je pre nás zaväzujúca. Presná evidencia našich klientov a dôkladný systém vnútornej informovanosti v našej kancelárii zabraňuje možnosti vzniku konfliktu záujmov.

Naša kancelária počas svojej existencie prešla dynamickým rastom, pričom vysokým štandardom práce a individuálnym prístupom ku klientom, si za tento čas vybudovala svoje dobré meno. Našou motiváciou je spokojnosť našich klientov, a to nás núti neustále zlepšovať našu profesionálnu úroveň i kvalitu právneho servisu poskytovaného našim klientom.  Veríme, že s našimi službami budete spokojní.

OBCHODNÉ
PRÁVO

VEREJNÉ
OBSTARÁVANIE

OBČIANSKE
PRÁVO

MEDICÍNSKE
PRÁVO

PRÁVA
K NEHNUTEĽNOSTIAM

DRAŽBY

PRACOVNÉ
PRÁVO A PRÁVO
SOCIÁLNEHO
ZABEZPEČENIA

KONKURZ
REŠTRUKTURALIZÁCIA

OSOBNÝ BANKROT

SPRÁVNE
A TRESTNÉ
PRÁVO

NÁŠ TÍM

Sme kvalifikovaný a mladý kolektív právnikov. Našou prioritou je neustály odborný rast. Sme flexibilní, adaptabilní, s novými prístupmi. Mladšia časť nášho kolektívu prináša nové progresívne riešenia pod skúseným dohľadom staršieho a skúseného osadenstva našej kancelárie. Osobný prístup k problémom našich klientov sa nám vracia v podobe dobrých vzťahov. Nie je pre nás problém riešiť právne problémy v jazykoch ako sú angličtina, nemčina, maďarčina, prípadne aj v iných jazykoch, za účasti nami overených a spoľahlivých tlmočníkov.

JUDr. František Kočka

JUDr. Peter Kočka

JUDr. Viliam Valcer

MÁTE OTÁZKU?